Categories
─ PHOTO STORIES

Tallin market*

En annan tid samma blickar
jag är där du är
jag minns ditt namn från förr

eftersom också du är människa

som kött blod vålnad väsen
skarp bestående drömlik undflyende

eftersom också du är människa

där en reva på himlen
ett fönster som slår upp
sekunderna när vi ser
rakt in i
en annan
den andre
i oss alla

eftersom också du är människa

sen slutaren
blicken i gatan
längs horisonten
utmed järnvägssspåren

men jag såg 
att också du 
är en
som jag

eftersom också du är människa


liv död hat tristess
skvaller hopp försoning brödsmulor på bordet

eftersom också du är människa